Délky tratí

27.09.2021

Předběžné délky tratí (finální budou mít zanedbatelnou odchylku). ŠtafetyKluby.

Rozpis

08.09.2021

Zveřejňujeme Společný rozpis pro MČR štafet, MČR klubů, Veteraniádu štafet, Veteraniádu klubů.

Závodní prostory

28.05.2021

Na přiloženém odkazu si prosím zkontrolujte, kde se nachází prostor závodů M ČR štafet a družstev, předkládáme Vám také dříve zpracované mapy 20152016.
V  souladu s čl. 3.3 Pravidel OB, je tento prostor embargovaným prostorem, platí tedy, že je zde prozkoumání terénu, popř. trénink zakázán. Po konzultaci se Soutěžní komisí sekce OB je embargo účinné k datu zveřejnění Prováděcích předpisů k soutěžím Sekce OB v roce 2021, tedy ke dni 11.1.2021.
S ohledem na skutečnost, že je prostor závodu velmi exponovaným a často navštěvovaným prostorem (např. tradiční Silva O’Camp, cyklistické Rychlebské stezky, popř. individuální turismus), rádi bychom na tuto skutečnost upozornili, aby se případní účastníci M ČR štafet a družstev nedostali do konfliktu s pravidly OB, ve smyslu výše uvedeného pravidla o Fair play.

Starší mapy závodního prostoru

05.02.2019