Závodní prostory

28.05.2021

Na přiloženém odkazu si prosím zkontrolujte, kde se nachází prostor závodů M ČR štafet a družstev, předkládáme Vám také dříve zpracované mapy 2015, 2016. V  souladu s čl. 6.3 Pravidel OB, je tento prostor embargovaným prostorem, platí tedy, že je zde prozkoumání terénu, popř. trénink zakázán.
S ohledem na skutečnost, že je prostor závodu velmi exponovaným a často navštěvovaným prostorem (např. tradiční Silva O’Camp, cyklistické Rychlebské stezky, popř. individuální turismus) rádi bychom na tuto skutečnost upozornili, aby se kdokoliv, kdo se bude před konáním M ČR v prostorech závodu vyskytovat, nedostal do konfliktu s pravidly OB, ve smyslu výše uvedeného pravidla o  Fair play.

Starší mapy závodního prostoru

05.02.2019