Závodní prostory

Na přiloženém odkazu si prosím zkontrolujte, kde se nachází prostor závodů M ČR štafet a družstev, předkládáme Vám také dříve zpracované mapy 20152016.
V  souladu s čl. 3.3 Pravidel OB, je tento prostor embargovaným prostorem, platí tedy, že je zde prozkoumání terénu, popř. trénink zakázán. Po konzultaci se Soutěžní komisí sekce OB je embargo účinné k datu zveřejnění Prováděcích předpisů k soutěžím Sekce OB v roce 2021, tedy ke dni 11.1.2021.
S ohledem na skutečnost, že je prostor závodu velmi exponovaným a často navštěvovaným prostorem (např. tradiční Silva O’Camp, cyklistické Rychlebské stezky, popř. individuální turismus), rádi bychom na tuto skutečnost upozornili, aby se případní účastníci M ČR štafet a družstev nedostali do konfliktu s pravidly OB, ve smyslu výše uvedeného pravidla o Fair play.