Rozpis

ROZPIS 

Mistrovství České republiky v orientačním běhu štafet a klubů
Veteraniády České republiky v orientačním běhu štafet a klubů
9.-10. října 2021

 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:
Orientační běh Opava, z. s.

DRUH ZÁVODU
sobota: (i) Mistrovství ČR štafet, (ii) Veteraniáda ČR štafet, (iii) Český pohár štafet
neděle: (i) Mistrovství ČR klubů, (ii) Veteraniáda ČR klubů, (iii) Česká liga klubů 

CENTRUM ZÁVODŮ
Kobylá nad Vidnávkou, GPS: 50.3411369N, 17.1357403E
Prostor pro oddílové stany bude vyznačen.

PARKOVIŠTĚ
Osobní auta: na louce v obci Kobylá nad Vidnávkou, GPS: 50.3395072N, 17.1250972E
Poplatek 50 Kč za oba dny.
Autobusy: výstup závodníků v obci Kobylá nad Vidnávkou, na křižovatce silnic č. 4539 a č. 45310, GPS: 50.3419306N, 17.1233842E, vzdálenost na shromaždiště 1.500m.
Parkování autobusů na určeném odstavném parkovišti (bez poplatku), s ohledem na kapacitní omezení hlaste příjezd autobusem organizátorovi předem, nejpozději do 7.10.2021. 

KATEGORIE
sobota:
– Kategorie Mistrovství ČR (tříčlenné klubové štafety): D18, H18, D21, H21. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH18-21 je ročník narození 2007 a starší.
– Kategorie Veteraniády (tříčlenné klubové štafety): D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH105-195 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety.

neděle:
– Kategorie Mistrovství ČR (sedmičlenné klubové smíšené štafety): DH18, DH21. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH18-21 je ročník narození 2007 a starší.
– Kategorie Veteraniády (pětičlenné klubové štafety): DH175, DH225, DH275, DH325. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH175-325 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety.
Detailní́ výklad práv startu naleznete v aktuálně̌ platném Soutěžním řádu sekce OB ČSOS, resp. Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB. 

PŘIHLÁŠKY

Za základní vklad (s výjimkou M ČR štafet) do pondělí 27.9.2021 v systému ORIS, od 28. do 30.9.2021, dohlášky za 150 % základního vkladu, od 1.10.2021 nebudou dohlášky možné.
Za základní vklad pro M ČR štafet do 30.9.2021, od 1.10.2021 nebudou dohlášky možné.

VKLADY (základní startovné)
sobota:
D18/D21, H18/H21 900 Kč
D105/D135/D165, H105/H135/H165 700 Kč
D195, H195 600 Kč

neděle:
DH18, DH21 2.000 Kč
DH175, DH225, DH275 1.250 Kč
DH325 1.000 Kč
Úhradu vkladů proveďte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB.
Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE
Sobota 9.30-11.00 v centru závodů
Neděle 7.30-8.30 v centru závodů

VZDÁLENOSTI
parkoviště – centrum 900-1100 m
výstup autobusu – centrum 1500 m
centrum – start 0 m
centrum – cíl 0 m

START 00
sobota 12.00, hromadný, ve vlnách, po kategoriích
neděle 9.00, hromadný, ve vlnách, po kategoriích

TERÉN
Středně členitý terén, s hustou sítí cest nejrůznější kvality. Spousta vrstevnicových a kamenných detailů jak přirozených, tak po umělé těžbě. Porostově rozmanitý (listnatý, borovicový les), porostové detaily (zelené i žluté).
Kameny, kupky, jámy, prohlubně, srázky, bažinky, meliorační rýhy. Častý bukový nálet, kapradí, borůvčí (tu a tam i ostružinka a kopřiva). Terén po intenzívní těžbě v minulém roce (paseky rozmanité podložky).

MAPA
1 : 10 000, ekvidistance 5 m,
Mapový́ klíč̌ ISOM 2017-2, stav léto 2021
Mapovali: : Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš
Mapy budou vytištěny na odolném materiálu YUPO.

SYSTÉM RAŽENÍ
Při závodě bude použit elektronický razící systém SportIdent (SI) v režimu bezkontaktního ražení BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti až 0,5 m).
SI možno zapůjčit u pořadatele za poplatek 50 Kč/den (nejedná se o SIAC), požadavky uveďte v přihlášce, úhradu proveďte společně s vkladem.

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí́ se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2021.
Předpokládané časy vítězů dle platného SŘ.

INFORMACE
Informační systém ORIS, 
web závodů̊: mcr2021.obopava.cz (zde také aktuální protiepidemická opatření).

PROTESTY
Písemně spolu s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům lze podat do 14 dnů ode dne jejich oficiálního zveřejnění písemně na adresu:
Sobota: Miroslav Hadač, Gagarinova 38, 746 01 Opava
Neděle: Luděk Valík, Šeděnkova 671/20, 746 01 Opava

STRAVOVÁNÍ
Základní sortiment dle aktuální hygienické situace.

UBYTOVÁNÍ/DĚTSKÁ ŠKOLKA
Pořadatel nezajišťuje.

GDPR
Uvedením na soupisku účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve formátu ČSOS v podobě̌ přihlášky, startovní listiny a výsledků na web stránce závodů a v IS ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské́ fotografie a videozáznam sloužící k informování veřejnosti o závodě̌, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků̊ (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu). Nesouhlas s fotografováním je nutno explicitně oznámit osobě pořizující fotografie, popř. řediteli závodu. 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Stavitelé tratí: 
Sobota: Luděk Valík, R2
Neděle: Miroslav Hadač, R1

Hlavní rozhodčí́:
Sobota: Miroslav Hadač, R1
Neděle: Luděk Valík, R2

Ředitel: Jan Peřinka, R3

Informace: Martin Schuster (+420 739 242 975, schuster.martin@swhitech.cz)


Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 8. 9. 2021

V Opavě, dne 6. 9. 2021

Jan Peřinka, ředitel závodů, Miroslav Hadač/Luděk Valík, hlavní rozhodčí.